When:
4. mai 2019 @ 09:00 – 19. mai 2019 @ 18:00
2019-05-04T09:00:00+03:00
2019-05-19T18:00:00+03:00
Where:
Sorig Khang Estonia - Väluste school
Väluste
Viljandi
Cost:
750€ for 15 days (Urine, Pulse Reading and Gynegology); 270€ for 5 days (One of the subjects)
Contact:
Olev Poolamets (+372 56622588); Madis Seinberg (+372 56909186); Drukmo Gyal (+37258981822)

Pulse analys     Urine analys     Gynekologie

Kursuse sisu:
15 intensiivse päeva jooksul jagab dr Machik meiega oma üle 30 aasta kogemusi uriini ja pulsianalüüsis ning günekoloogias, võtab läbi NELJA TANTRA põhisisu ning jagab samuti hinnalisi teadmisi, mida ta on kogunud oma õpetajatelt ja kogemustest. Seda kursust palus dr Nida Chenatsang, soovides, et kõik Sorig Khangi õpetajad ja õpilased süvendaksid oma teadmisi diagnoosiõpingutes.

Tiibeti meditsiini uriinianalüüs on jagatud 8 ossa: arst uurib uriini värvi, auru, lõhna, mullikesi, setet ja kattu. Uriinivärvi määravad tarbitud toit ja jook, aastaajad ja haigused.

Tiibeti meditsiini pulsilugemine on jaotanud 13 ossa. Tiibeti arsti jaoks pulsilugemine on väärtuslik informatsiooniallikas, sest pulss on nagu sõnumitooja arsti ja patsiendi vahel. Pulsi lugemiseks on tähtis, et patsient oleks võimalikult hästi puhanud. Arst paneb nimetis-, keskmise ja kolmanda sõrme arterile. Iga sõrme vahel on ühe riisitera suurune vahe ning sõrmed on aetatud poole sentimeetri kaugusele randmepiirist. Arst kasutab mõlemat kätt pulsi uurimiseks; meespatsientidel loetakse esimesena vasakut käerannet, naispatsientidel alustatakse paremast käest.

Günekoloogiliste probleemide üldine põhjus on seotud halva vereringlusega emakas ja organites, mis tekitavad ebaregulaarset menstruatsiooni, viljatust, hormonaalset (motsee) tasakaalutust ja sobimatud seksuaalsuhteid.

Günekoloogiliste häirete tüübid:
Üldised günekoloogilised probleemid jagunevad kolme gruppi vastavalt naise elufaasile ja tema loomupärastele vaevustele:

a) Tragtsab – eelmenopaus
b) rLungtsab – menopaus
c) Peamised vaevused ja organite häired.

Neid häireid on 42.

a) Tragtsab günekoloogia

See häirete grupp on põhjustatud kõrgest kuumusest veres (veri on tule maja), aktiivsest hormoonifunktsioonist ja ebaregulaarsest menstruatsioonist. Need probleemid ilmnevad naistel peale puberteeti ja alla 50. eluaastat. Selles elufaasis sõltub naise tervis tema vere kvaliteedist ja kuumusest.

Üldised sümptomid on: kehatemperatuuri tõus, peavalu, ebaregulaarne menstruatsioon, alakõhu valud, kõrge vererõhk, vistrike rohkus näol ja fibroidide ja tsüstide käes kannatamine. Kokku võttes pärinevad need sümptomid tavaliselt verest ja sapi elemendist, mis on seotud allpool mainitud organitega.

Kümme peamist tragtsab häiret:

•        Süda
•        Kopsud
•        Maks
•        Põrn
•        Neerud
•        Sapipõis
•        Peensool
•        O-tsab
•        Numei
•        Tragtsab Gorba

b) rLungtsab günekoloogia

Need vaevused on põhjustatud kehaenergia kaotamisest või aeglasest hüpohormonaalsest funktsioonist (motsee). Selle tulemusena protsess suurendab tuult ja kuumust luudes (Tiibeti meditsiini järgi on luud tuule maja). Need häired ilmnevad peamiselt enne ja pärast menopausi. Sellel perioodil naise tervis sõltub peamiselt tuule elemendist ja kehakuumusest.

On kuus peamist rLungtsab häiret:
•        pea (põhjustades psühholoogilisi probleeme)
•        luu (osteoporoos)
•        süda (emotsionaalsete probleemide tekkimine nagu paanika ja foobia)
•        neerud
•        kõht
•        peensool

c) Peamised günekoloogilised vaevused ja füüsilised häired

Peamised vaevused on jaotatud järgmiselt:  düsmenorröa, rasedus, sünnitusjärgsed probleemid, tsüst, erinevad kasvajad ja häired, mis on seotud seksuaalsete piirangutega jne

Ravi

Erinevate elementide ja organihaiguste ravi on kirjeldatud detailselt vastavates Gyud-shi peatükkides. On palju meetodeid ja tõhusaid ravimeetodeid kõikidele günekoloogilistele häiretele, eriti vaevustele, mis on seotud menopausiga, näiteks nagu toitumine, sobiv käitumine, meditsiinilised ja teised teraapiad. Kasutusel on ka loomulikud ravimtaimed ja mineraalid, välised ja sisemised teraapiad, jooga ja meditatsioon. Tiibeti arstid annavad psühholoogilist ning spirituaalset nõu ja juhendavad sobiva käitumise, elustiili ja vaimse tervise osas.

Dr.Machik juhib meid läbi nende günekoloogiliste häirete jaotuste vastavalt Tiibeti meditsiinile ja koos oma üle 30 aasta kogemustega.

Minimaalne eeltingimus kursustel osalemiseks:
Tiibeti Välises Teraapias, tase 1
Juurtantra

Picture is taken at the clinic of Dr Machic

Picture is taken at the clinic of Dr Machic

Kes on dr Machik?
Dr Machik on vanemarst ja professor Amdos, Kirde-Tiibetis. Ta alustas traditsioonilise tiibeti meditsiini õpinguid 1983. aastal koos dr Jigmega. Seejärel astus Lhasa Meditsiini Ülikooli aastal 1989. Pärast 5 aastat õpinguid Tiibeti meditsiinikolledžis, naases dr Machik Amdosse, et töötada arstina Malho haiglas, kus ta on töötanud ja õpetanud viimased 30 aastat. Tema meditsiiniliin põhineb Chagpori meditsiinikoolil, hõlmates nii ajaloolist Zur kui ka Jangi traditsiooni, ehkki keskendub varasemale. Tema põhivaldkond on reuma ja artriidiravi.
Lisainfo: www.attmestonia.e

 

Kursusetasu:
750€ 15 päeva (uriini, pulsidiagnostika ja günekoloogia)
270€ 5 päeva (üks teemadest)

Majutus:
Ööbimine Väluste koolis või vajadusel selle lähistel:
Voodikohta jagatud toas koos voodipesuga 3€/öö (meil on piiratud kogus voodeid, esimesena tasunud saavad voodikohad)
Suures saalis oma magamiskotis magaine: 2€/öö
Väljas oma telgis: tasuta
Võite ööbida ka majutusasutustes lähipiirkonnas
Toitlustus:
5 päeva, 3 toidukorda päevas: 50€
10 päeva, 3 toidukorda päevas: 100€
14 päeva, 3 toidukorda päevas: 150€

Kontakt:
Olev Poolamets (+372 56622588): eesti ja inglise keeles
Drukmo Gyal (+37258981822): inglise keeles

Email: attmestonia@gmail.com


Pulse analys     Urine analys     Gynekologie

Course Intent:
Dr.Machik will use 15 intensive days to share with us his 30+ year experiences on urine, pulse analysis and gynecological disorders, he will go through the core content in FOUR TANTRAS as well as all the precious notes he collected from his teachers and his own experiences.
This course was requested by Dr.Nida Chenatsang, wishing all the Sorig Khang Teachers and Students could get further development in diagnosis studies.

Tibetan medicine urine analysis is divided into eight sections; the physician examines the colour, vapour, odour, bubbles, sediments and albumin of the urine. The colour of the urine is determined by the intake of food and drink, seasons and diseases.

In Tibetan medicine pulse reading is divided into thirteen sections. For the Tibetan physician the art of pulse reading provides an invaluable source of information because the pulse is like a messenger between the doctor and the patient. To read the pulse it is very important for the patient to be as rested as possible. The physician places the index, middle and third fingers on the radial arteries. The space between each of the three fingers is the width of a grain of rice, and the fingers are placed half an inch from the crease of the wrist. The physician uses both hands to examine the pulse; the left wrist of a male patient is read first, whilst for the female patient it is the right wrist which is read first.

Picture is taken at the clinic of Dr Machic

Picture is taken at the clinic of Dr Machic

Who is Dr.Machik?
Dr. Machik is a senior doctor and professor in Amdo, Northeastern Tibet. He began studying Traditional Tibetan Medicine in 1983 with Dr. Jigme, then went to the Medical University in Lhasa from 1989. After completing the 5 years training in the Tibetan medical collage, Dr. Machik returned to Amdo to work as a doctor in Malho hospital, where he has practiced and taught for over 30 years. His medical lineage is based on the Chagpori medical school, incorporating both of the historical Zur and Jang traditions, yet focusing on the former. Clinically, his specialty is in the treatment of rheumatism and arthritic conditions.

————————————————-

The general cause of gynecological problems

The general cause is related to bad blood circulation in the uterus and to organs that produce irregular menstruation, infertility, hormonal (motsee) imbalance, psychology and improper sexual relationship etc.

Types of gynecological disorders

General gynecology is divided into three groups according to the nature of a woman’s life phase and her common constitutional complaints:

a) Tragtsab – premenopause
b) rLungtsab – menopause
c) Common complaints and organic disorders.

There are 42 disorders.

a) Tragtsab gynecology

This group of disorders is caused by high heat in the blood (blood is the house of heat), active hormone function and irregular menstruation. These problems manifest mainly in adult women after puberty and below fifty years of age. During this phase of her life, her health depends on the quality and heat of her blood constitution. General symptoms are: increasing body temperature, headache, irregular menstruation, lower abdominal ache, high blood pressure and increase pimples on the face and suffering from fibroids and cysts etc. In short, the symptoms generally originate from blood and bile humor associated with the below mentioned organs.

There are ten principal tragtsab disorders:

 • Heart
 • Lungs
 • Liver
 • Spleen
 • Kidney
 • Gall bladder
 • Small Intestine
 • O-tsab
 • Numei
 • Tragtsab Gorba

b) rLungtsab gynecology

These complaints are caused by losing body energy and slow or hypo hormonal function (motsee). As a result, the process increases wind and heat in the bones (Tibetan medicine considers bones to be the house of the wind). These disorders manifest mainly before and after menopause. During this stage, a woman’s health depends mainly on the wind humor and heat constitution of body.

There are six principal rLungtsab disorders:

 • Head (producing psychological problems)
 • Bone (osteoporosis)
 • Heart (creating emotional problems as panic and phobia)
 • Kidney
 • Stomach
 • Small Intestine

c) Common gynecological complaints and physical disorders

Common complaints are grouped in dysmenorrhoea, pregnancy, post delivery disorders, cyst, various tumors and disorders related to sexual restrictions etc.

Treatment

Treatments for humor and organic diseases are described in detail in the relevant chapters of the Gyud-shi. There are many methods and effective treatments for all gynecological disorders, especially for complaints related to menopause, such as diet, appropriate behavior, medicine and different other therapies. Natural herbs and minerals, external and internal therapies, yoga and meditation are also used. Tibetan physicians also provide psycho-spiritual advice and counseling on beneficial change in behavior, life style and spiritual health.

Dr.Machik will guide us through these divisions of Gynecological disorders according to Tibetan Medicine with his 30 over year experiences.

———————————————–

Course Fee:
750€ for 15 days (Urine, Pulse Reading and Gynecology)
270€ for 5 days (One of the subjects)

Lodge:
Sleeping will be arranged inside or nearby Väluste school:
Single Bed in shared rooms with clean sheets and warm quilts prepared: 3€/night (we have limited beds, whoever pays firsts, gets the bed first.)
Sleeping in the Big hall with one’s own sleeping bag: 2€/night.
Sleeping in One’s own Tent in the Yard: Free
If Väluste is not your option, we can help to arrange hotel in nearby Town (20kms) away.

Food and drinks:
For 5 days, 3 meals/day: 50euros
For 10 days, 3meals/day: 100euros
For 15 days, 3 meals/day: 150euros

Contact:
Olev Poolamets (+372 56622588)
Madis Seinberg (+372 56909186)
Drukmo Gyal (+37258981822)

Email: attmestonia@gmail.com