EESTI TIIBETI MEDITSIINI ÜHING MTÜ

Eesti Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Ühing asutati Tallinnas 19. mail 2011. aastal. Asutajaliikmeteks olid Anu Rootalu ja Polina Kilimnik.

Kutseühing esindab ja toetab Tiibeti meditsiini arste, loodusterapeute, astrolooge, nõustajaid ja teisi selle valdkonna spetsialiste; korraldab Ühingu liikmetele täiendkoolitusi, õppusi, seminare ja konverentse; levitab tööalaseid kogemusi ja infot; annab välja erialast kirjandust; peab Tiibeti meditsiini teemalisi loenguid ja workshop`e; korraldab temaatilisi näituseid ja väljapanekuid. Tegeleb Tiibeti meditsiini loodusterapeudi kutsestandardi väljatöötamisega ning võtab osa Tiibeti meditsiini spetsialistide atesteerimisest; teeb koostööd Vabariigi kõigi organisatsioonide ja ühendustega, kelle eesmärgiks on rahva tervise kaitsmine; teeb koostööd teiste riikide sarnaste ühingute ja seltsidega.

Aates aastast 2014 on võimalik Eestis taotleda tiibeti loodusterapeudi kutset Täiendmeditsiini ja Loodusravi terapeudi kutse all.

e-mail: diana.rand@mail.ee