When:
20. august 2021 @ 11:00 – 21. august 2021 @ 16:00
2021-08-20T11:00:00+03:00
2021-08-21T16:00:00+03:00
Where:
Väluste kool
Väluste
Viljandimaa
Estonia
Cost:
120
Contact:
Drukmo Gyal, Olev Poolamets
+372 58981822

Sexuality for well-being purposes according to Tibetan medicine and Buddhist Traditions

 

NÄDALALÕPUSEMINAR KARMAMUDRA TIIBETI MEDITSIINIS (JUTOG NJINGHTIK)

WEEKEND PROGRAM: KARMAMUDRA FROM TIBETAN MEDICAL TRADITION (YUTHOK NYINGTHIG)

Seksuaalsus heaolu eesmärgil tiibeti meditsiinis ja budistlikus traditsioonis (Jutog Njinghtiki traditsiooni karmamudra praktikad)

Sexuality for well-being purposes according to Tibetan medicine and Buddhist Traditions (Yuthok Nyingthig Tradition : Karmamudra practices)

20-21 augustil 2021 Väluste koolis Villjandimaal
Dates: 20-21 august 2021
Location: Väluste School, Viljandimaa, Estonia

Esimese päeva kava/Program on 20th 08

11.00 Sissejuhatav loeng karmamudra praktikatest üldsusele – dr. Olev Poolamets / Introduction lecture about Karmamudra practices for laity by Dr. Olev Poolamets

12.00 Ettevalmistavad sammud karmamudra praktikateks – dr. Olev Poolamets ja Drukmo Gyal (hingamispraktikad, tühja keha ja meele kujustamine) / Preparational steps for Karmamudra practices by Dr.Olev Poolamets and Drukmo Gyal (Breathing practices, Visualization of empty body and mind.)

13.00 Lõuna-Lunch.
Toit vastavalt karmamudra traditsioonile (näiteks: piim, mesi ja supp) / Special substances according to Karmamudra practices (such as milk, honey and soup)

14.30 Juhendatud kogemus karmamudra praktikast: esimene osa (vaatlemine ja Jnanamudra kujustamine) / Guided Experience on Karmamudra practices: Part 1 (gazing and visualizing Jnanamudra)

16.30 Arutelu seksuaalsusest heaolu eesmärgil Tiibeti budistlikus praktikas – dr. Olev Poolamets / Discussions on sexuality as a Tibetan Buddhist practice for well-being benefits by Dr.Olev Poolamets

18.30 Õhtusöök-Dinner
Toit vastavalt karmamudra traditsioonile (näiteks: piim, mesi ja supp) / Special substances according to Karmamudra practices (such as milk, honey and soup)

19.30 Kordame osa 1 – karmamudra praktikad / Repeating Part 1_Karmamudra practices

21.08 kava / Program on 21st 08

08.00 9 puhastavat hingamist, bumbachen (joogaharjutus) / 9 purification breathings, Bumbachen (Yoga exercise)

09.00 Hommikusöök-Breakfast. Toit vastavalt karmamudra traditsioonile / Food according to Karmamudra practices

10.30 Mida kujustada ja kujustamise roll karmamudra praktikas – dr. Olev Poolamets / What to visualize and its role in Karmamudra practice by Dr.Olev Poolamets

11.30-13.00 Juhendatud kogemus karmamudra praktikast: teine osa (seesmised tilgad) / Guided Experience on Karmamudra practice: Part 2 (Inner drops)

13.00 Lõuna-Lunch. Toit vastavalt karmamudra traditsioonile / Food according to Karmamudra practice

14.30 Juhendatud kogemus karmamudra praktikast: esimene ja teine osa (kokku neli astet) / Guided Experience on Karmamudra practice: Part 1 and 2 (four steps in total)

16.00 Kokkuvõtted / Conclusion

20.08.2021-21.08.2021 Väluste School

Eelregistreerimine:www.attmestonia.ee
Pre-registration: www.attmestonia.ee

Kursuse tasu on 120 EUR – sisaldab toitu ja lihtsat ööbimist soovi korral (võib ööbida ka hoovis telgiga)

120 EUR / person for food and simple accommodation if you want (You can also stay in your own tents in the yard)

*******

Käesolev nädalalõpuseminar keskendub karmamudrale, iidsele tantristlikule budismi praktikale, ning annab sissejuhatuse võimsatele joogiharjutustele (hingamine ja kujustamine). Seda kõike inimliku kirega töötamiseks ning maise seksuaalsuse vaimse arengu ning vabanemise vahendiks muutmiseks. Karmamudrat võib leida erinevatest budistlikest traditsioonidest, kuid see töötuba keskndub karmamudrale Jutog Njinghtiki traditsioonist – tiibeti meditsiini vaimsele osale.

Raamatu “Karmamudra: Tiibeti õndsuse jooga” autor dr. Nida Chenagtsng palus dr. Olev Poolametsa, lääne meditsiini arsti ja Tiibeti budismi ning meditsiini praktikut, jagada vaateid seksuaalsusele ja tervisele vastavalt Tiibeti budismile ja meditsiinile. Drukmo Gyal aitab kaasa jooga ja mantra praktikate juhendamisel. Käesolev seminar sobib kõigile osalejatele  sõltumata vanusest või seksuaalsest orientatsioonist (sättumusest). Osaleda võivad nii partneriga kui ka partnerita inimesed.

This weekend workshop focuses on Karmamudra, an ancient Tantric Buddhist practice that introduces powerful yogic techniques (breathing, visualizing) to work with human desire in a mindful way and transform ordinary, worldly sexuality into a vehicle for spiritual advancement and liberation. One might find Karmamudra in different Buddhist traditions, but this workshop will focus on Karmamudra from the Yuthok Nyingthig tradition, the spiritual aspect of Tibetan medicine.

The author of “Karmamudra: The Tibetan Yoga of Bliss”, Dr. Nida Chenagtsang, requested Dr.Olev Poolamets, an Estonian biomedicine physician and practitioner of Tibetan Buddhism and Medicine, to share views around sexuality and health according to Tibetan Buddhism and medicine. Meanwhile, Drukmo Gyal will assist with yoga and mantra practices. Most importantly, this workshop suits those with or without partners, regardless of age and sexual tendency.

Please register here: