Pildigalerii Sorig Khang Väluste Eesti kooli ajaloost, remonditöödest, kasvamisest, sõpradest, õpetajatest, õpilastest, külalistest, kursustest ja üritustest.

Gallery about the history of the Sorig Khang Väluste Estonia school, renovations, growth, friends, teachers, students, guests, courses and events.