nov.
10
K
2021
Traditsioonilise Tiibeti Meditsiini (TTM) 4-aastane õpe Traditional Tibetan Medicine(TTM) four year studies.
nov. 10 2021 @ 11:00 – nov. 10 2025 @ 12:00

Tibetan Traditional Medicine Academy Estonia

Sorig Khang Estonia-Väluste School

Eesti Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Akadeemia

Sorig Khang Estonia – Väluste kool

Traditsioonilise Tiibeti Meditsiini (TTM) 4-aastane õpe

Traditional Tibetan Medicine(TTM) four-year studies.

Hea huviline!

Dear one.

Alustame 10.11.21 uute TTM 4-aastaste kursustega. Esimene kursus on Juurtantra, õpetaja on Anu Rootalu-Wachsmann. Õpetus toimub, kui on piisavalt registreerunuid ja välised tingimused soodsad.

Eestis on TTM koolitusi tehtud juba üle kümne aasta. Esimese nelja-aastase tsükliõppega alustati 2014. aastal. Praeguseks on esimesed õpilased jõudnud lõputöö faasi. Meie õpetustel on osalenud õppijaid paljudest riikidest.

Püüame õpetades järgida võimalikult algupäraseid mudeleid. Õppe käigus omandakse Neli Meditsiinilist Tantrat (algtekst), mis on loodud Jutog Jönten Gonpo poolt 12ndal sajandil. Õppetsüklid toimuvad reeglina neli korda aastas 5-7 päevaste koolitustena. Omandame ka praktilisi oskuseid 2 päevaste kursustena kahe pikema kursuse vahel.

TTM-i omandamisele aitavad kaasa ka spetsiaalsed Jutog Nying-thig`i vaimsed praktikad, mis on oma olemuselt tiibeti vajrayana praktikad, kuid spetsiaalselt kohandatud neile, kes tahavad arendada ravioskuseid-tarkusi. Meditsiinisüsteemis öeldakse, et Ravibuddha mandalasse võivad astuda kõik huvilised sõltumata usulisest kuuluvusest, sest ravi on midagi universaalset kõigile tajuvatele olenditele. Meie põhiline Jutog Nying-thig`i õpetaja on dr Nida Chenagtsang, kohapeal saab õpetust ka Drukmo Gyali`lt jt.

Õppimine võib muutuda tavapärasest pikemaks sõltuvalt sellest, kuidas saame kaasata õpetajaid või kui soodsad on välised tingimused. Meie põhiõpetajad on dr Nida Chenagtsang, dr Machik, dr Arbuzov, Anu Rootalu-Wachsmann ja mitmed teised. Saame kaasata neid vastavalt õpetajate hõivatusele. Põhiliseks õppekohaks on Väluste kool Viljandimaal.

Üldiselt ei ole TTM õppimine lihtsalt millegi selgeks õppimine, vaid sageli ka elustiil, kus omandad loodusravi süsteemsed teadmised ja mõistad nähtuste olemust. Nii mõnelegi võib sellest kujuneda kogu elu kestev teekond

 

Dear one.

We will start from 10.11.2021 with new 4year courses. We will start with the Root Tantra our teacher for Root Tantra will be Anu Rootalu-Wachsmann. We will start if there are people enough registered and outer circumstances beneficial.

There was TTM teachings in the Estonia more than 10 years. First 4year course was started in the 2014. Now first students are in phase of diploma work. On our teachings was participants from several countries.

On the courses we will keep original source of tradition as much as possible. In time of studies, there will be learned 4 Medical Tantras (basic source) what was composed by Jutog Jönten Gonpo on the 12th century. Teachings cycles will be as routine if possible 4 times per year 5-7 days courses on site. We will learn also practical skills on the two days courses in time of breaks of longer courses.

For the adopting TTM will support also special Jutog Njingthik spiritual practices, what are Tibetan Vajrayana practices specially adopted for them who want develop healing-treatment wisdom- and skills.  In the medical system it is said, that in the Medicine Budhha mandala where can be all interested not dependent from religion belonging, because healing-treatment is universal for all sentient beings. Our main Jutog Nyingthik teacher is jogi and menpa dr. Nida Chenagtsang, on site we can get teachings also from the Drukmo Gyal.

. Learning process can be also longer dependent how we can involve teachers or how beneficial are outer circumstances. Our main teachers are dr. Nida Chenagtsang, Dr. Machik, Dr. Arbuzov, Anu Rootalu-Wachsmann and other teachers. We can involve them according to there schedule. Main teaching place is Väluste school in the Viljandimaa in the Estonia.

Generally learning TTM medicine is not only learning as a subject something but very often it is also lifestyle there you can adopt systematic knowledges about natural healing, and you can understand better our things are really. For some people it can be also lifelong journey.

 

Lisateavet traditsioonilise tiibeti meditsiini ehk sowa rigpa jm kohta: www.attmestonia.ee

Additional information about TTM-Sowa Rigpa you can find on the www.attmestonia.ee

Drukmo Gyal +37258981822

Olev Poolamets +37256622588

Anur Rootalu-Wachsmann +37256605010

 

jaan.
14
R
2022
TTM four-year program access to English speaking participants
jaan. 14 @ 22:00 – apr. 19 @ 23:00

 TTM four-year program access to English speaking participants

We started the TTM four-year program with Root Tantra in November 2021, all the lectures are video-recorded and taught both in English and in the Estonian language. If you wish to participate in the four-year program, you must complete the recorded lectures and homework of TTM 1.1 (Root Tantra) by Anu Rootalu-Wachsmann. We will organize a Root Tantra Q&A session if it is needed.

Please register to access the recorded lectures of TTM 1.1 here!
registration form here.

Root Tantra class opens the door into the vast, profound world of Sowa Rigpa, the Traditional Tibetan Medicine. It introduces a portray of human life in context with the interconnected world of all existence, thereby developing a basic understanding of balance and imbalance in body, mind and energy. It is the first part of TTM (Tibetan Traditional Medicine) four-year study program. This course suits also those who are interested in having an overview of TTM and Tibetan external therapies.

Course price: 250 EUR
Course duration: 5 days
The course block consists of the following content:

Introduction into Sowa Rigpa, Tibetan terminology, Tantric system, five elements and tendrel, three nyes pa, basic principles of health and disease, principles of diagnosis (including basic pulse reading, tongue and urine analysis and symptoms of disease), basic treatment with food and lifestyle, principles of herbal remedies, overview of external therapies for rlung, mkhrispa and badkan.

[CognitoForms id="81"]

veebr.
23
K
2022
UUS JUURTANTRA KURSUS TULEKUL! @ Sorig Khang Estonia, TTM Väluste kool
veebr. 23 @ 11:00 – veebr. 27 @ 18:00
UUS JUURTANTRA KURSUS TULEKUL! @ Sorig Khang Estonia, TTM Väluste kool

UUS JUURTANTRA KURSUS TULEKUL!

Korraldaja: Sorig Khang Estonia, TTM Väluste Kool
Õpetaja: Anu Rootalu-Wachsmann
Millal ja kus: 23.-27. veebruar 2022 Väluste Koolis

 

Alustasime tiibeti meditsiini 4-aastast uut kursust Juurtantraga 10.-14. novembril 2021. Osalejaid oli maailma erinevatest riikidest, ent kohalikke inimesi vähe, seepärast otsustasime korrata Juurtantrat enne järgmiste õpetuste juurde minekut. Eesmärk on saada kokku suurem eestikeelne grupp, kellega kohapeal süvendatult edasi minna.

Juurtantra õpetus avab ukse sowa rigpa ehk traditsioonilise tiibeti meditsiini (TTM) ääretult laia ja sügavasse maailma. Juurtantra maalib portree inimelust kogu eksistentsi läbipõimunud võrgustiku kontekstis, luues seeläbi põhiarusaamise keha, meele ja energia tasakaalust ja tasakaalutusest vastavalt tiibeti meditsiini arusaamadele.

Juurtantra on esimene osa TTM-i 4-aastasest tsükliõppest. Kursus sobib ka neile, kes soovivad saada ülevaadet tiibeti meditsiinist või ka kunye terapeutidele, kes soovivad süvendada oma teadmisi TTM-i põhialustest.

5-päevase kursuse hind on 250 eurot, toitlustus 10 eurot päev. Tagasihoidliku majutuse tasu on annetus vastavalt võimalustele. Kui on sügav huvi osaleda, ent kursuse tasu on keeruline maksta, siis võta ikkagi ühendust ja proovime leida lahendusi.

Registreerumine ja lisateave: attmestonia.ee

attmestonia@gmail.com

tel. 56622588 Olev

Registreeri koolitusele täites allolev ankeet:

[CognitoForms id="79"]

märts
30
K
2022
Keha loomine / Body formation
märts 30 @ 11:00 – apr. 3 @ 18:00

KEHA LOOMINE

(hõlmab: embrüoloogia, anatoomia, füsioloogia ja suremise protsess)

BODY FORMATION

(incl embryology, anatomy, physiology, process of dying)

 

Aeg & koht/time & place: 30. märts – 3. aprill 2022, Väluste Kool & online

Korraldaja/organizer: Eesti Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Akadeemia (Sorig Khang Estonia)

Õpetaja/teacher: Anu Rootalu-Wachsmann

Registreerumine/registration: www.attmestonia.ee     attmestonia@gmail.com   gsm: 56622588 Olev

 

Kursusel osalemise eelduseks on Juurtantra kursuse läbimine(kontakteeru meiega kui see pole tehtud). Participants have to complete Root Tantra course before (please contact us via email if you wish to access root tantra course)

Keha loomine. Body formation

 

Alustame Seletava Tantra õppimisega. Peatükid 1 – 7 juhatavad tiibeti arstiteaduse sisse unikaalsete keha loomise, anatoomia ja füsioloogia ning keha hävimise õpetustega.

Kogu kursuse hind on 250 eurot, toitlustus 10 eurot päev. Tagasihoidliku majutuse tasu on annetus vastavalt võimalusele. Juhul, kui huvi osaleda on väga sügav, ent kursusetasu maksta on keeruline, siis võta ikkagi ühendust ja proovime leida lahenduse.

This class begins with the study of Explanatory Tantra. Chapters 1 – 7 cover the following aspects of Tibetan medicine: the formation of human body, its anatomy, physiology and the destruction of human body.

Price for the whole course is 250 EUR, food is 10 EUR per day. Simple accommodation by suitable donation.

[CognitoForms id="82"]