nov.
10
K
2021
Traditsioonilise Tiibeti Meditsiini (TTM) 4-aastane õpe Traditional Tibetan Medicine(TTM) four year studies.
nov. 10 2021 @ 11:00 – nov. 10 2025 @ 12:00

Tibetan Traditional Medicine Academy Estonia

Sorig Khang Estonia-Väluste School

Eesti Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Akadeemia

Sorig Khang Estonia – Väluste kool

Traditsioonilise Tiibeti Meditsiini (TTM) 4-aastane õpe

Traditional Tibetan Medicine(TTM) four-year studies.

Hea huviline!

Dear one.

Alustame 10.11.21 uute TTM 4-aastaste kursustega. Esimene kursus on Juurtantra, õpetaja on Anu Rootalu-Wachsmann. Õpetus toimub, kui on piisavalt registreerunuid ja välised tingimused soodsad.

Eestis on TTM koolitusi tehtud juba üle kümne aasta. Esimese nelja-aastase tsükliõppega alustati 2014. aastal. Praeguseks on esimesed õpilased jõudnud lõputöö faasi. Meie õpetustel on osalenud õppijaid paljudest riikidest.

Püüame õpetades järgida võimalikult algupäraseid mudeleid. Õppe käigus omandakse Neli Meditsiinilist Tantrat (algtekst), mis on loodud Jutog Jönten Gonpo poolt 12ndal sajandil. Õppetsüklid toimuvad reeglina neli korda aastas 5-7 päevaste koolitustena. Omandame ka praktilisi oskuseid 2 päevaste kursustena kahe pikema kursuse vahel.

TTM-i omandamisele aitavad kaasa ka spetsiaalsed Jutog Nying-thig`i vaimsed praktikad, mis on oma olemuselt tiibeti vajrayana praktikad, kuid spetsiaalselt kohandatud neile, kes tahavad arendada ravioskuseid-tarkusi. Meditsiinisüsteemis öeldakse, et Ravibuddha mandalasse võivad astuda kõik huvilised sõltumata usulisest kuuluvusest, sest ravi on midagi universaalset kõigile tajuvatele olenditele. Meie põhiline Jutog Nying-thig`i õpetaja on dr Nida Chenagtsang, kohapeal saab õpetust ka Drukmo Gyali`lt jt.

Õppimine võib muutuda tavapärasest pikemaks sõltuvalt sellest, kuidas saame kaasata õpetajaid või kui soodsad on välised tingimused. Meie põhiõpetajad on dr Nida Chenagtsang, dr Machik, dr Arbuzov, Anu Rootalu-Wachsmann ja mitmed teised. Saame kaasata neid vastavalt õpetajate hõivatusele. Põhiliseks õppekohaks on Väluste kool Viljandimaal.

Üldiselt ei ole TTM õppimine lihtsalt millegi selgeks õppimine, vaid sageli ka elustiil, kus omandad loodusravi süsteemsed teadmised ja mõistad nähtuste olemust. Nii mõnelegi võib sellest kujuneda kogu elu kestev teekond

 

Dear one.

We will start from 10.11.2021 with new 4year courses. We will start with the Root Tantra our teacher for Root Tantra will be Anu Rootalu-Wachsmann. We will start if there are people enough registered and outer circumstances beneficial.

There was TTM teachings in the Estonia more than 10 years. First 4year course was started in the 2014. Now first students are in phase of diploma work. On our teachings was participants from several countries.

On the courses we will keep original source of tradition as much as possible. In time of studies, there will be learned 4 Medical Tantras (basic source) what was composed by Jutog Jönten Gonpo on the 12th century. Teachings cycles will be as routine if possible 4 times per year 5-7 days courses on site. We will learn also practical skills on the two days courses in time of breaks of longer courses.

For the adopting TTM will support also special Jutog Njingthik spiritual practices, what are Tibetan Vajrayana practices specially adopted for them who want develop healing-treatment wisdom- and skills.  In the medical system it is said, that in the Medicine Budhha mandala where can be all interested not dependent from religion belonging, because healing-treatment is universal for all sentient beings. Our main Jutog Nyingthik teacher is jogi and menpa dr. Nida Chenagtsang, on site we can get teachings also from the Drukmo Gyal.

. Learning process can be also longer dependent how we can involve teachers or how beneficial are outer circumstances. Our main teachers are dr. Nida Chenagtsang, Dr. Machik, Dr. Arbuzov, Anu Rootalu-Wachsmann and other teachers. We can involve them according to there schedule. Main teaching place is Väluste school in the Viljandimaa in the Estonia.

Generally learning TTM medicine is not only learning as a subject something but very often it is also lifestyle there you can adopt systematic knowledges about natural healing, and you can understand better our things are really. For some people it can be also lifelong journey.

 

Lisateavet traditsioonilise tiibeti meditsiini ehk sowa rigpa jm kohta: www.attmestonia.ee

Additional information about TTM-Sowa Rigpa you can find on the www.attmestonia.ee

Drukmo Gyal +37258981822

Olev Poolamets +37256622588

Anur Rootalu-Wachsmann +37256605010