logo300Armsad Eesti Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Akadeemia (ETTMA) õpilased, õpetajad ja sõbrad!

Hinnalise tiibeti traditsioonilise meditsiini (TTM) pärimuse säilitamiseks ja õpetuse paremaks jagamiseks on vaja sanghat (õpetuse järgijaid), kes on huvitatud nii osalemisest ETTMA töös kui saama osa hüvedest, mida liikmelisus endaga kaasa toob. Meil on väärtuslik koolimaja Välustes, juba kümneaastane Kunye massaaži ja TTM kursuste korraldamise ja õpetamise ning Juthok Ninghtiki praktiseerimise kogemust. Paljud toredad inimesed on panustanud oma aega ja jõudu selleks, et Eestis oleks võimalik saada rahvusvahelistele koolitusstandarditele vastavat Tiibeti meditsiini haridust. Ligi 200 inimest on Eestis ühel või teisel moel olnud seotud ETTMA-ga.

Selleks, et mittetulundusühing ETTMA saaks käia ajaga kaasas ning toimida MTÜ-le omaselt, on vaja vormistada liikmelisus.

ETTMA patrooniks ja vaimseks juhiks on Dr. Nida Chenagtsang ja ETTMA juhtorganiks on juhatus. Hetkel on juhatus kaheliikmeline, sinna kuuluvad Viivi Käärma ja Drukmo Gyal. ETTMA juhatuse esimees ja peakoordinaator on Viivi Käärma.

ETTMA  liikmelisus:

Auliikmed – auliikme staatus antakse isikule, kes oma tegevusega on väga suurel määral toetanud ETTMA tegevust. ETTMA liikmetel on võimalus esitada auliikme kandidaat ja juhatus kinnitab selle oma otsusega. Hetkel on ETTMA auliikmed Dr. Nida Chenagtsang ja Anu Rootalu.

Tegevliikmed kohustuvad maksma liikmemaksu kord aastas ja osalevad ETTMA töös ning üldkoosolekul. Tegevliikmele kehtib soodustus 10% kursustelt ja ritriitidelt ning vastavalt tööpanusele on võimalus saada lisasoodustust majutuselt, üksikritriitidelt ning saada muid hüvesid, mille määrab juhatus.

Toetajaliikmeks on isik, kes toetab  ETTMA-d oma tegevusega. Toetajaliikme saamise kord ja staatus otsustatakse ETTMA liikmete esimesel üldkoosolekul.

Ühingu liikmeks vastuvôtmist võib taotleda eraisik, juriidiline ettevõte või ühing, kes soovib arendada ETTMA eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja tunnistab käesolevat põhikirja.

Liikmeks astumiseks tuleb täita vastav ankeet ETTMA kodulehel. Juhatus annab teada hiljemalt 7. tööpäeva jooksul kirjalikult e-maili teel liikmeks vastuvõtmise otsusest. Liikmeks saamise korra määrab ETTMA põhikiri.

Pärast vastuvõttu kinnitava kirja saamist kinnitab inimene oma liikmelisuse, tasudes 7. tööpäeva jooksul liikmemaksu 30€  ETTMA arveldusarvele, kirjutades selgituseks “2016. a. liikmemaks” ja liikme nimi.
Viivi Käärma peakoordinaator/ coordinator
Eesti Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Akadeemia
Väluste Küla, Tarvastu vald, Viljandi Maakond 69704

tel/ phone+3725540694
attmestonia@gmail.com
http://www.attmestonia.ee