Yuthok_4

MILLAL:
26.-27. september
31. oktoober – 1. november
21. – 22. november

ASUKOHT: Väluste Kool, Viljandimaa, Estonia

Laupäevane päevakava:

11:00 – 12:30 – Mantra praktika (Yuthok Nyingthig, Tiibeti mantraravi)

13:00 – 14:30 – Lõunapaus

14:30 – 18:00 – Karma Yoga (tee rajamine vältimaks putukatele ja teistele olenditele pealeastumist)

18:00 – 19:30 – Õhtusöök ja puhkepaus

19:30 – 21:00 – Mantrate lugemine (Yuthok Nyingthig, Tiibeti mantraravi)

Põhapäevane päevakava:

07:30 – 08:30 – Nejang Yoga

08:30 – 09:30 – Hommikusöök

09:30 – 12:30 – Karma Yoga (tee rajamine vältimaks putukatele ja teistele olenditele pealeastumist)

12:00 – 13:00 – Lõunapaus

13:00 – 15:00 – Mantrate lugemine ja jalutuskäik Võrtsjärve äärde, kui ilm seda soosib.

  • Füüsilised koosviibimised võivad muutuda vastavalt COVID-19 olukorrale. Kui tunnete end haigena, palun jääge koju eraldatuks, muudame mantrapraktikad kättesaadavaks ZOOM-i platvormil. 
  • Osalejad võivad lahkuda vastavalt oma ajakavale.

Kuupäev: 20. september kell15:00 – 17:00

          10. oktoober kell 15:00 – 17:00

          10. november kell 19:00 – 21:00

Asukoht: V.Reimani 5-17 and ZOOM (Rahvusvahelistele osalejatele)

Päevakava: Mantrate lugemine (Yuthok Nyingthig, Tiibeti mantraravi)

Mantra Ali + Kali + Vastastikune sõltuvus

21 korda Yuthok Nyingthig Ngondro

Yuthoki takistuste eemaldamise mantra

Dorje Gotrup mantra (nakkustele ja viirustele)

Shanglong praktika (meditsiinikaitsja)

Vajrasattva mantra + vastastikuse sõltuvuse mantra


2020 Autumn Schedule:

Dates:  September 26th – 27th.
October 31st – November 1st.

            November 21st – 22nd.          

Location: Väluste Kool, Viljandimaa, Estonia

Program for Saturday:

11:00 – 12:30 – Mantra Practice (Yuthok Nyingthig, Tibetan Mantra Healing)

13:00 – 14:30 – Lunch & Rest

14:30 – 18:00 – Karma Yoga (pave out roads to reduce the killing of snails and other insects)

18:00 – 19:30 – Dinner & Rest

19:30 – 21:00 – Mantra Practice (Yuthok Nyingthig, Tibetan Mantra Healing)

Program for Sunday:
07:30 – 08:30 – Nejang Yoga

08:30 – 09:30 – Breakfast

09:30 – 12:30 – Karma Yoga (pave out roads to reduce the killing of snails and other insects)

12:00 – 13:00 – Lunch & Rest

13:00 – 15:00 – Chant Mantra & walk to the Lake Võrtsjärv if the weather is suitable.

  • Physical gatherings might vary according to COVID-19 situation, if you feel sick, please stay home isolated, we will make the mantra practices available on ZOOM platform.
  • Participants may leave according to their schedules.

 

Date: September 20th, 15:00 – 17:00

          October 10th, 15:00 – 17:00

          November 10th, 19:00 – 21:00

Location: V.Reimani 5-17 and ZOOM (International participants)

Program: Mantra Practice (Yuthok Nyingthig, Tibetan Mantra Healing)

Mantra of Ali + Kali + Interdependence.

Twenty-one times of Yuthok Nyingthig Ngodro practice

Yuthok Mantra for obstacle Elimination

Dorje Gotrup Mantra (anti-infectious & anti-contagious diseases)

Shanglong Practice (Medicine protector)

Vajrasattva Mantra + Interdependence Mantra.