When:
13. mai 2022 @ 18:00 – 15. mai 2022 @ 17:30
2022-05-13T18:00:00+03:00
2022-05-15T17:30:00+03:00
 drukmo tmh1
Tibetan Mantra Healing Level One with Drukmo Gyal
English language first, scroll down to read in Estonian | Kerige alla, et lugeda Eesti keeles
Dates: 13th–15th May 2022
Fees: 120 euros for both in-person and online participation. Location: Vabriku 41, Tallinn, Estonia.
Schedule: Fri 13th, 18:00 – 20:00 Sat 14th, 10:00 – 17:30 Sun 15th, 10:00 – 17:30
Dates: 13th–15th May 2022
Fees: 120 euros for both in-person and online participation.
Location: Vabriku 41, Tallinn, Estonia.Schedule:
Fri 13th, 18:00 – 20:00
Sat 14th, 10:00 – 17:30
Sun 15th, 10:00 – 17:30

Tibetan Mantra Healing (TMH) is a powerful form of healing which utilizes the energy of pure vibration – Sound – to heal subtle energetic disturbances. In this way, we can treat the root cause of disorders and diseases, instead of simply treating the symptoms.

The mantras described here arise out of the ancient Tibetan medical and spiritual traditions. It is based upon the philosophy of Interdependent Origination of all Phenomena.

They are simple to use, profoundly effective and are immediately accessible to everybody – regardless of age, gender, ethnic or spiritual background.

TMH can be used as a treatment on its own, or in conjunction with other treatment modalities. It is reputed to have profound effects on the treatment of chronic disease.

There are also Mantras to cover more generalised conditions, for example:
• Disorders of the Solid Organs such as the Heart, Lungs, Liver, Spleen, Kidneys;
• Disorders of the Hollow Organs such as the Gall Bladder, Stomach or Colon;
• Disorders of the Senses such as Sight, Hearing;
• or to alleviate Pain.

There are Mantras to re-balance the three Humours (Wind, Bile and Phlegm). In Tibetan Medicine, the 3 Humours are considered to be the 3 vital energies in the body; disease manifests when the three Humours become imbalanced.
There are also Mantras for “One Hundred Diseases”. Tibetan Medicine speaks of all diseases as being variations of different basic energy disturbances. These Mantras have the ability to heal any sort of problem; they are very effective for illnesses which are complex, or where the cause of the illness may be unknown

Tibetan Mantra Healing Level 1 program:
– Origins of TMH, the function of Mantras
– use of Mantras to cure specific disorders
– instructions on how to use a mala
– transmission of important healing mantras.TMH, the function of Mantras – use of Mantras to cure specific disorders – instructions on how to use a mala – transmission of over 90 important healing mantras.

Contact:

Reelika (+372 58087325)
Drukmo Gyal (+37258981822)

Email: attmestonia@gmail.com

  —————————–
TIIBETI MANTRARAVI KURSUS Esimene Tase Drukmo Gyaliga
MANTRARAVI KURSUS Esimene Tase
Kuupäevad: 13.–15. mai 2022
Tasu: 120 eurot nii kohapeal osalemise hui ka veebis osalemise eest.
Asukoht: Vabriku 41, Tallinn, Eesti.Ajakava:
Reede 13., 18.00-20.00
Laupäev 14., 10.00-17.30
Pühapäev 15., 10.00-17.30

Tiibeti mantraravi (TMR) on võimas tervendamise vorm, mis kasutab puhta vibratsiooni energiat – heli – et ravida peenenergia häireid. Sellisel viisil saame ravida haiguste ja probleemide juurpõhjust, selle asemel et lihtsalt leevendada sümptomeid.

Kursusel käsitletavad mantrad pärinevad iidsetest tiibeti meditsiini ja vaimsetest traditsioonidest. Need põhinevad kõikide fenomenide vastastiksõltuvuse filosoofial.

Neid on lihtne kasutada: need on tõeliselt tõhusad ja lihtsasti kättesaadavad kõigile – sõltumata vanusest, soost, etnilisest või vaimsest taustast.

Samuti on mantraid, mis tegelevad üldisemate probleemidega, näiteks:
– tahkete organite häired (süda, kopsud, maks, põrn, neerud)
– õõnsate organite häired (sapipõis, sool või käärsool)
– tajuorganite häired (nägemine, kuulmine)
– valu leevendamine

On ka mantraid, mis aitavad tasakaalustada kolme nyepat (energiat): tuul, sapp ja lima. Tiibeti meditsiinis käsitletakse kolme energiat kui kolme peamist kehaenergiat; haigused ilmnevad, kui need kolm energiat on tasakaalust väljas.

On ka mantrad „100 haiguse jaoks“. Tiibeti meditsiini järgi on need haigused lihtsalt variatsioonid erinevatest põhienergia häiretest. Neil mantratel on võime ravida igasuguseid probleeme; nad on tõhusad nii keerukate haiguste kui ka nende osas, mille põhjus on teadmata.

Tiibeti mantraravi Tase 1 programm:
– tiibeti mantraravi päritolu
– mantrate kasutamine ravimaks konkreetseid häireid;
– juhised, kuidas kasutada malat (palvehelmeid)
– mantra suuline väeülekanne

 Lisateavet:Reelika (+372 58087325)
Drukmo Gyal (+37258981822)Email: attmestonia@gmail.com