YUTHOK YONTEN GONPO NOOREM

Kolmeaastase lapsena tavatses Yuthog arsti mängida teiste lastega koos olles: ta katsus pulssi ja uuris uriini, määras ravimtaimi ja kivimeid, mida kasutatakse farmakoloogias. Kaheksaaastasena hakkas ta õppima meditsiini oma isa käe all ning budistlikku filosoofiat, kunste, keeli ja muid õppeaineid teiste õpetajate juures, omandades laialdasi teadmisi kõiges, mida ta õppis.

Ühel ööl neljateistkümneaastasena nägi ta und jumalannast nimega Drupa’i Lhamo, kes tuli tema juurde sinisesse riietatuna, hoides käes nektarit täis vaasi. “Meditsiini Buddha”, ütles ta, “saatis sulle selle nektarit täis vaasi. Palun joo ära see nektar.” Kui poiss nektari ära jõi, muutus ta keha puhtaks ja läbipaistvaks kui kristall. Seepeale tegi jumalanna järgmise ettekuulutuse: “kahe aasta pärast puutud sa kokku Nelja Meditsiini Tantraga. Need Tantrad võimaldavad sul tuua kasu paljudele olendeile.” Ärganuna tollest unest, tundis Yuthog end äärmiselt õnnelikuna.

Sellest poisist pidi saama üks kõige kuulsamaid tiibeti arste ja vaimseid meistreid, Yuthog Yonten Gonpo. Ta sündis Goshi Rethangi külas Lääne-Tiibetis 1126. aasta viimase suvekuu kaheksandal päeval. Tema isa oli Khyungpo Dorje ning ema oli Pema Oden.

Päev pärast jumalanna Drupa’i Lhamo unenägu, tuli tema juurde geshe nimega Roton ja palus ravida oma tõsiselt reumaatilisi jalgu. Yuthog ravis teda edukalt. Hiljem rändas Roton Kesk-Tiibetisse, kus elas kaks aastat. Seal jäi ta pahaloomulisse haigusesse, mida ta küll püüdis ravida erinevate meetoditega, ent edutult. Vaid kuulsa Kesk-Tiibeti arsti Upa Dardraki abi läbi probleem viimaks lahenes. Roton sai teada, et Upal olid Nelja Meditsiini Tantra ülekanded ning ta õppis tema juures Nelja Tantrat ja selle kommentaare. Upalt sai ta ka Meditsiini Jumalanna praktika kolm traditsiooni ja loa teha Nochin Shangloni praktikat, kes on tiibeti meditsiini ja arstide spetsiaalne kaitsja. Naasnud Lääne-Tiibetisse leidis Roton, et on õige õpetada Yuthogile Nelja Tantrat, kuna Yuthog suudab neid õpetusi säilitada ja edasi anda. Roton ja Yuthog arutlesid Nelja Tantra üle ja meditsiini teemal, mis sealt seest puudusid. Kuna Roton ilmutas märkimisväärseid teadmisi, veenis see Yuthogit tema käe all Nelja Tantrat õppima. Mõnda aega hoidis Yuthog Nelja Tantra teadmisi vaid enese teada, ega õpetanud neid teistele.

18-aastasena reisis ta esmakordselt Indiasse. Indias Kuda’i Lingis olles kohtas ta Daakini Mandaravat ning sai temalt Shanglon Nakpo Tantra. Seejärel liikus ta edasi Varanasisse, kus õppis Kaheksaharulist Ravikunsti, Somaradzat, ja teisi meditsiinialaseid kirjutisi. Tseilonil, Raisakotka Tipul ja teistes India piirkondades õppis ta sügavuti traditsioonilist meditsiini ja ühtlasi budistlikku filosoofiat.

Tiibetisse naases ta 21-aastasena ja pühendus kliinilisele tööle ning meditsiini õpetamisele oma õpilastele. Ent 31-aastasena nägi ta ühes selguse seisundis und, kus jumalanna Dutsima talle nõu andis veelkord Indiasse reisida, mis olevat väga tähtis tema tulevase tegevuse jaoks teiste inimeste hüvanguks. Ta järgis unes saadud nõuannet. Indias õpetas teda Tarkuse Daakini Mandarava, kes andis talle Kaheksaharulise Ravikunstiga seotud Seitsmekümne Viie Tantra ülekanded. Ta omandas erakordselt sügavad tantristlikud realisatsioonini viivad õpetused,niinimetatud daakinite südameveri ja sai prohvetlikud märgid seoses selle õpetuse levitamisega. Hiljem sai see eriline õpetus tuntuks kui Yuthok Nyingthig, Yuthogi Õpetuse Varjatud Olemus.

Tagasi Tiibetisse jõudnuna sai temast teistest peajagu kõrgem arst ja vaimne õpetaja ning ta sai tuntuks nime all Yuthog Yonten Gonpo või Yuthog Kõikide Omaduste Isand. Ta koostas tekste, nagu Kaheksaharulise Ravikunsti Lühike ja Laiahaardeline Olemus, Pulsi Katsumine, Kolm Meditsiini Käsikirja, Väike Tantra, Õpilaste Meditsiinialased Kogemused ja kaks kommentaari Nelja Meditsiini Tantra kohta ning 18 täiendust Neljale Tantrale. Kõik oma õpetused ja kirjutised andis ta tervikuna üle oma peamisele õpilasele Sumton Yeshe Zungile, ent tegelikult oli tal peaaegu kolmsada realiseerunud õpilast.

Ühel päeval kutsus Yuthogi enda juurde Lääne-Tiibeti kuberner. Kuberneri juures õpetas ta 4 kuud meditsiini, samuti budistlikku kesktee filosoofiat ning dzogcheni ehk enesetäiustamise süsteemi. Ta andis ka hulga väeülekandeid, sealhulgas Meditsiini Buddha, Rahumeelsed ja Raevukad Jumalused, Hevajra, Vajra Kilaya, Meditsiini Kaitsjad, Meditsiini Targad. Nendel õpetustel ja väepühitsustel osalejad nägid Yuthogit erinevates vormides, mõned kui joogit, mõned kui tarka, mõned kui vägevat õpetlast vikerkaare keskel, lõhnavate parfüümide ja muusikaga. Värskeid kuldseid arura vilju sadas tund aega taevast kuberneri residentsi müüride vahel. Inimesed tormasid kakeldes arurasid püüdma. Yuthog lausus, et kui inimesed ei oleks häirinud oma ahnusega Meditsiini Jumalannat, oleks sadu kaasa toonud ka teisi erilisi ravimeid.

Kui Yuthogi südameõpilane Sumton Yeshe Zung küsis nende eriliste märkide tähenduse kohta, seletas Yuthog, et märkidel on kolm tähendust: väline, sisemine ja salajane. Välise märgina näitas see, et ei Indias ega Tiibetis ole kedagi, kelle teadmised oleksid võrreldavad Yuthogi omadega; sisemise märgina näitas see, et ta on saavutanud kaheksa erilist väge (kiirkäimine jt); salajase märgina tähendas see, et ta on samane kõikide buddhade lõputute mandalatega. Ka näitasid need märgid, et ta on Meditsiini Buddha, Padmasambhava, Ashvagosha, Padampa Sangye, Virupa, kuulsa arsti Kyebu Mela ja Tiibetis Srongtsen Gampo, Yuthok vanema ja Gampopa emanatsioon.

Kogu oma elu pühendus Yuthog isetult teiste teenimisele mitte ainult õpetades, vaid ka haigetele omavalmistatud ravimeid ja puudustkannatavatele riideid annetades.

Kord, kui Yuthok läks austust avaldama isetekkinud buddhakujule, väljus kuju südamest valgus ühes Meditsiini Buddha mantraga ja levis kõikjale. Kõige lõpuks lahustus see valgus Yuthogi pähe. Ta jäi hetkeks kontemplatsiooniseisundisse ja seejärel kutsus enese juurde oma õpilase Sumton Yeshe Zungi ning lausus talle: “sa oled olnud koos minuga kaksteist aastat. Kui sinus on veel mingeid ebakindlusi, mis pole lahendust leidnud, siis räägi mulle nendest praegu, kuna ma võin varsti siitilmast lahkuda.” Sumton oli šokis ja nuttis mõtte peale, et tema õpetaja võib siit lahkuda. “Sul pole tarvis nutta, ma elan veel mõnda aega. Ma ütlesin seda sulle vaid selleks, et sa teadvustaksid elu püsitut loomust.” Sumton tegi õpetajale austusavalduse ja sümboolse universumi annetuse, ning küsis seejärel ülimat õpetust, mis võimaldaks tal saada Buddhaks. Vastusena õpetas Yuthog talle Yuthog Nyingthigi gurujoogat.

Saades 76-aastaseks, kutsus Yuthog kokku kõik oma õpilased, andis neile õpetust ja tegi kõigile hulga kingitusi. Yuthog andis palju nõuandeid oma meditsiiniõpilastele. Seejärel laskusid taevast alla valgusvihud, mis olid läbi põimunud vikerkaartest ja täitsid kogu taevalaotuse. See kiirgus puudutas Yuthogi keha ja õhus hõljudes lahkus ta Meditsiini Buddha Puhtale Maale, jätmata maha ainsatki surelikku jäänust.
Nida Chenagtsangi ja Elio Guarisco vaba tõlge tiibetikeelsest tekstist gYu thog gsar rnying gi rnam thar by Dar mo sman rams pa (avaldatud Mi rigs dpe skrung khang`i poolt 1982 a, Bejing, Hiina). Eesti keelde kärbetega tõlkinud Anu Rootalu.