AKADEEMIA

Rahvusvaheline Tiibeti Meditsiini Akadeemia ehk International Academy for Traditional Tibetan Medicine (IATTM) asutati 2006. aastal eesmärgiga tagada tiibeti meditsiini õpetamise terviklikkus ja autentsus ning edendada tiibeti traditsioonilise meditsiini (TTM) praktiseerimise järjepidevust.

Rahvusvahelise Tiibeti Meditsiini Akadeemia eesmärk on pakkuda võimalikult kõrgetasemelist õpet ja koolitusi, samuti edastada pädevat ajakohast informatsiooni kaasajas praktiseeritava tiibeti meditsiini kohta.

 Rahvusvahelise Tiibeti Meditsiini Akadeemia tegevusvaldkonnad on:
• avalike loengute ja üldharivate seminaride korraldamine TTM teemal
• TTM, psühholoogia ja sellega seonduvate raviteaduste-alaste erialakursuste korraldamine õppereiside korraldamine Tiibetisse
• heaolu ja tasakaalu saavutamise kursuste ja seminaride korraldamine
• akadeemilise TTM ajakirja “Journal of Traditional Tibetan Medicine” ja sellega seonduva muu kirjanduse väljaandmine
• TTM puudutava õppekirjanduse ja käsiraamatute koostamine ja väljaandmine

Rahvusvahelise Tiibeti Meditsiini Akadeemia sihtideks on:
• tuua elujõuline iidne tiibeti meditsiiniteadus kaasaegsesse maailma eesmärgiga säilitada, arendada ja tutvustada selle väärtuslikku teadmistepagasit
• taaselustada neid TTM valdkondi, mis peaaegu on kaduma läinud, nagu tiibeti akupunktuur, yuk-chö (teraapia keppidega), hor-me (mongoolia moxa-teraapia)
• edendada TTM-i alaseid uurimus- ja teadustöid
• edasi arendada TTM-i akadeemilisest ja teaduslikust lähtepunktist võetuna pakkuda kõrgekvaliteetset TTM-i alast õpetust vastuseks järjest kasvavale sellealasele huvile Läänemaailmas
• võimaldada jätkukoolitusi uue põlvkonna noortele tiibeti arstidele
• tuua kogenud tiibeti arste Tiibetist läänemaailma eesmärgiga osa saada ja säilitada seda väärtuslikku elavat traditsiooni ning ühtlasi ka edendada TTM-i Lääne ühiskonnas.

IATTM
www.iattm.net