aug.
20
R
2021
NÄDALALÕPUSEMINAR KARMAMUDRA TIIBETI MEDITSIINIS (JUTOG NJINGHTIK) / KARMAMUDRA FROM TIBETAN MEDICAL TRADITION (YUTHOK NYINGTHIG) @ Väluste kool
aug. 20 @ 11:00 – aug. 21 @ 16:00

Sexuality for well-being purposes according to Tibetan medicine and Buddhist Traditions

 

NÄDALALÕPUSEMINAR KARMAMUDRA TIIBETI MEDITSIINIS (JUTOG NJINGHTIK)

WEEKEND PROGRAM: KARMAMUDRA FROM TIBETAN MEDICAL TRADITION (YUTHOK NYINGTHIG)

Seksuaalsus heaolu eesmärgil tiibeti meditsiinis ja budistlikus traditsioonis (Jutog Njinghtiki traditsiooni karmamudra praktikad)

Sexuality for well-being purposes according to Tibetan medicine and Buddhist Traditions (Yuthok Nyingthig Tradition : Karmamudra practices)

20-21 augustil 2021 Väluste koolis Villjandimaal
Dates: 20-21 august 2021
Location: Väluste School, Viljandimaa, Estonia

Esimese päeva kava/Program on 20th 08

11.00 Sissejuhatav loeng karmamudra praktikatest üldsusele – dr. Olev Poolamets / Introduction lecture about Karmamudra practices for laity by Dr. Olev Poolamets

12.00 Ettevalmistavad sammud karmamudra praktikateks – dr. Olev Poolamets ja Drukmo Gyal (hingamispraktikad, tühja keha ja meele kujustamine) / Preparational steps for Karmamudra practices by Dr.Olev Poolamets and Drukmo Gyal (Breathing practices, Visualization of empty body and mind.)

13.00 Lõuna-Lunch.
Toit vastavalt karmamudra traditsioonile (näiteks: piim, mesi ja supp) / Special substances according to Karmamudra practices (such as milk, honey and soup)

14.30 Juhendatud kogemus karmamudra praktikast: esimene osa (vaatlemine ja Jnanamudra kujustamine) / Guided Experience on Karmamudra practices: Part 1 (gazing and visualizing Jnanamudra)

16.30 Arutelu seksuaalsusest heaolu eesmärgil Tiibeti budistlikus praktikas – dr. Olev Poolamets / Discussions on sexuality as a Tibetan Buddhist practice for well-being benefits by Dr.Olev Poolamets

18.30 Õhtusöök-Dinner
Toit vastavalt karmamudra traditsioonile (näiteks: piim, mesi ja supp) / Special substances according to Karmamudra practices (such as milk, honey and soup)

19.30 Kordame osa 1 – karmamudra praktikad / Repeating Part 1_Karmamudra practices

21.08 kava / Program on 21st 08

08.00 9 puhastavat hingamist, bumbachen (joogaharjutus) / 9 purification breathings, Bumbachen (Yoga exercise)

09.00 Hommikusöök-Breakfast. Toit vastavalt karmamudra traditsioonile / Food according to Karmamudra practices

10.30 Mida kujustada ja kujustamise roll karmamudra praktikas – dr. Olev Poolamets / What to visualize and its role in Karmamudra practice by Dr.Olev Poolamets

11.30-13.00 Juhendatud kogemus karmamudra praktikast: teine osa (seesmised tilgad) / Guided Experience on Karmamudra practice: Part 2 (Inner drops)

13.00 Lõuna-Lunch. Toit vastavalt karmamudra traditsioonile / Food according to Karmamudra practice

14.30 Juhendatud kogemus karmamudra praktikast: esimene ja teine osa (kokku neli astet) / Guided Experience on Karmamudra practice: Part 1 and 2 (four steps in total)

16.00 Kokkuvõtted / Conclusion

20.08.2021-21.08.2021 Väluste School

Eelregistreerimine:www.attmestonia.ee
Pre-registration: www.attmestonia.ee

Kursuse tasu on 120 EUR – sisaldab toitu ja lihtsat ööbimist soovi korral (võib ööbida ka hoovis telgiga)

120 EUR / person for food and simple accommodation if you want (You can also stay in your own tents in the yard)

*******

Käesolev nädalalõpuseminar keskendub karmamudrale, iidsele tantristlikule budismi praktikale, ning annab sissejuhatuse võimsatele joogiharjutustele (hingamine ja kujustamine). Seda kõike inimliku kirega töötamiseks ning maise seksuaalsuse vaimse arengu ning vabanemise vahendiks muutmiseks. Karmamudrat võib leida erinevatest budistlikest traditsioonidest, kuid see töötuba keskndub karmamudrale Jutog Njinghtiki traditsioonist – tiibeti meditsiini vaimsele osale.

Raamatu “Karmamudra: Tiibeti õndsuse jooga” autor dr. Nida Chenagtsng palus dr. Olev Poolametsa, lääne meditsiini arsti ja Tiibeti budismi ning meditsiini praktikut, jagada vaateid seksuaalsusele ja tervisele vastavalt Tiibeti budismile ja meditsiinile. Drukmo Gyal aitab kaasa jooga ja mantra praktikate juhendamisel. Käesolev seminar sobib kõigile osalejatele  sõltumata vanusest või seksuaalsest orientatsioonist (sättumusest). Osaleda võivad nii partneriga kui ka partnerita inimesed.

This weekend workshop focuses on Karmamudra, an ancient Tantric Buddhist practice that introduces powerful yogic techniques (breathing, visualizing) to work with human desire in a mindful way and transform ordinary, worldly sexuality into a vehicle for spiritual advancement and liberation. One might find Karmamudra in different Buddhist traditions, but this workshop will focus on Karmamudra from the Yuthok Nyingthig tradition, the spiritual aspect of Tibetan medicine.

The author of “Karmamudra: The Tibetan Yoga of Bliss”, Dr. Nida Chenagtsang, requested Dr.Olev Poolamets, an Estonian biomedicine physician and practitioner of Tibetan Buddhism and Medicine, to share views around sexuality and health according to Tibetan Buddhism and medicine. Meanwhile, Drukmo Gyal will assist with yoga and mantra practices. Most importantly, this workshop suits those with or without partners, regardless of age and sexual tendency.

Please register here:

[CognitoForms id="76"]

aug.
22
P
2021
Tiibeti traditsioonilise meditsiini(TTM)-Sowa Rigpa päev / Tibetan Traditional Medicine(TTM)-Sowa Rigpa Day @ Väluste kool
aug. 22 @ 10:00 – 17:00

kunye2

Tiibeti traditsioonilise meditsiini(TTM)-Sowa Rigpa päev, Tibetan Traditional Medicine(TTM)-Sowa Rigpa Day

 Ajakava / Timetable

10.00 Mis on Sowa Rigpa  TTM? – Olev Poolamets, Drukmo Gyal / What is Sowa Rigpa TTM?

11.00 Uue neljaaastase õppekava tutvustus – Olev Poolamets, Anu Rootalu / Introduction to new four year study program Olev Poolamets and Anu Rootalu

 11.45 Sissejuhastus TTM välistesse teraapiatesse: Ku Nye, Horme, Lõm, kuputeraapia jm. / Introduction to KuNye, Horme, Lum and Cupping therapies Anu Rootalu

 13.00 Lõuna / Lunch

 14.30 Teraapiate ja harjutuste kogemine / Experiencing different therapies and exercises

16.30 Mantrakontsert Drukmo Gyal ja muusikud / Mantra concert Drukmo Gyal and musicians

Osalustasu 30 EUR, annetused teretulnud

Participation fee 30 Euros, donations welcomed.

Drukmo_Front3

 

 

 

 

 

 

 

Palun täida osalemiseks registreerimisvorm / Please fill registration form!

[CognitoForms id="77"]

okt.
13
K
2021
Traditsioonilise Tiibeti Meditsiini (TTM) 4-aastane õpe Traditional Tibetan Medicine(TTM) four year studies.
okt. 13 2021 @ 11:00 – okt. 13 2025 @ 12:00

Tibetan Traditional Medicine Academy Estonia

Sorig Khang Estonia-Väluste School

Eesti Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Akadeemia

Sorig Khang Estonia – Väluste kool

Traditsioonilise Tiibeti Meditsiini (TTM) 4-aastane õpe

Traditional Tibetan Medicine(TTM) four-year studies.

Hea huviline!

Dear one.

Alustame 13.10.21 uute TTM 4-aastaste kursustega. Kuulutame välja eelregistreerimise ja kui saame kokku piisava rühma õpilasi alustame õppega.

Andke palun enda huvist osaleda teada e-posti teel: attmestonia@gmail.com

Eestis on TTM koolitusi tehtud juba üle kümne aasta. Esimese nelja-aastase tsükliõppega alustati 2014. aastal. Praeguseks on esimesed õpilased jõudnud lõputöö faasi. Meie õpetustel on osalenud õppijaid paljudest riikidest.

Püüame õpetades järgida võimalikult algupäraseid mudeleid. Õppe käigus omandakse Neli Meditsiinilist Tantrat (algtekst), mis on loodud Jutog Jönten Gonpo poolt 12ndal sajandil. Õppetsüklid toimuvad reeglina neli korda aastas 5-7 päevaste koolitustena. Omandame ka praktilisi oskuseid 2 päevaste kursustena kahe pikema kursuse vahel.

TTM-i omandamisele aitavad kaasa ka spetsiaalsed Jutog Nying-thig`i vaimsed praktikad, mis on oma olemuselt tiibeti vajrayana praktikad, kuid spetsiaalselt kohandatud neile, kes tahavad arendada ravioskuseid-tarkusi. Meditsiinisüsteemis öeldakse, et Ravibuddha mandalasse võivad astuda kõik huvilised sõltumata usulisest kuuluvusest, sest ravi on midagi universaalset kõigile tajuvatele olenditele. Meie põhiline Jutog Nying-thig`i õpetaja on dr Nida Chenagtsang, kohapeal saab õpetust ka Drukmo Gyali`lt jt.

Õppimine võib muutuda tavapärasest pikemaks sõltuvalt sellest, kuidas saame kaasata õpetajaid või kui soodsad on välised tingimused. Meie põhiõpetajad on dr Nida Chenagtsang, dr Machik, dr Arbuzov, Anu Rootalu-Wachsmann ja mitmed teised. Saame kaasata neid vastavalt õpetajate hõivatusele. Põhiliseks õppekohaks on Väluste kool Viljandimaal.

Üldiselt ei ole TTM õppimine lihtsalt millegi selgeks õppimine, vaid sageli ka elustiil, kus omandad loodusravi süsteemsed teadmised ja mõistad nähtuste olemust. Nii mõnelegi võib sellest kujuneda kogu elu kestev teekond

 

Dear one.

We will start from the 13.10.2021 with new 4year courses. We will introduce preliminary registration and if we complete and if we have peoples enough registered for the starting course we will start with courses.

Please inform about your interest to participate by email attmestonia@gmail.com

There was TTM teachings in the Estonia more than 10 years. First 4year course was started in the 2014. Now first students are in phase of diploma work. On our teachings was participants from several countries.

On the courses we will keep original source of tradition as much as possible. In time of studies, there will be learned 4 Medical Tantras (basic source) what was composed by Jutog Jönten Gonpo on the 12th century. Teachings cycles will be as routine if possible 4 times per year 5-7 days courses on site. We will learn also practical skills on the two days courses in time of breaks of longer courses.

For the adopting TTM will support also special Jutog Njingthik spiritual practices, what are Tibetan Vajrayana practices specially adopted for them who want develop healing-treatment wisdom- and skills.  In the medical system it is said, that in the Medicine Budhha mandala where can be all interested not dependent from religion belonging, because healing-treatment is universal for all sentient beings. Our main Jutog Nyingthik teacher is jogi and menpa dr. Nida Chenagtsang, on site we can get teachings also from the Drukmo Gyal.

. Learning process can be also longer dependent how we can involve teachers or how beneficial are outer circumstances. Our main teachers are dr. Nida Chenagtsang, Dr. Machik, Dr. Arbuzov, Anu Rootalu-Wachsmann and other teachers. We can involve them according to there schedule. Main teaching place is Väluste school in the Viljandimaa in the Estonia.

Generally learning TTM medicine is not only learning as a subject something but very often it is also lifestyle there you can adopt systematic knowledges about natural healing, and you can understand better our things are really. For some people it can be also lifelong journey.

 

Lisateavet traditsioonilise tiibeti meditsiini ehk sowa rigpa jm kohta: www.attmestonia.ee

Additional information about TTM-Sowa Rigpa you can find on the www.attmestonia.ee

Drukmo Gyal +37258981822

Madis Seinber +37256909186

Anur Rootalu-Wachsmann +37256605010