ASTROLOOGIA

Üldpõhimõtted

Juba böni traditsiooni ajal enne budismi õpiti Tiibetis 12 põhiõppeainet (rgyu Bhon Shepa Chan chu gNyi), millest kaks olid astroloogia ja meditsiin. Neid kombineeriti 5 elemendiga (puu, tuli, maa, metall, vesi), seletamaks universumi loomist ja hävinemist ning elusolendite eksistentsi.

Hiljem sai nii tiibeti meditsiin kui ka astroloogia mõjutusi hiina taoistlikust ja india vedade kultuurist ning budistlikust filosoofiast.

1957. aastal enne meie aega sündis astroloog Sa-bdag rLung-rgyal, kes õpetas tark nGonpo’d. Oma õpetaja juhtnööride järgi laiendas viimane astroloogilisi kalkulatsioone, võttes kasutusele 12 loomamärgi ja 5 elemendi kombinatsioonid. Ta seostas värvid 5 elemendiga: puu – roheline, tuli – punane, maa – kollane, metall – valge, vesi – must. Seejärel seostas ta need elemendid parkhade ja loomamärkidega.

1557. aastal enne meie aega sündis astroloog Ze’u Kong-phrul Chung. Ta võttis esmakordselt meditsiinis kasutusele ema – poja – sõbra – vaenlase suhte.

1197. aastal enne meie aega sündis kuulus astroloog Kongtse sphrul-gyi rGyalpo. Tuginedes oma astroloogiaalastele teadmistele ja oma nelja kõige andekama õpilase palvel koostas ta 357 traktaati gto, mdos, yas ja gljud rituaalidele, mille eesmärk on tasakaalustada elemendid ja leevendada 8 klassi deemonite ja jumaluste poolt põhjustatud kahjut.

417. aastal enne meie aega sündis Tiibeti I kuningas Nyatri Tsenpo. Tema valitsemisajal arenes ja õitses astroloogia laialt. Sel ajal tehti vaatlusi päikese lõuna- ja põhjapoolse liikumise kohta, vaadeldi tähti, lindude rännet, vihma, pilvi, tuult ja lund ning koostati 360-päevane päikesekalender – põhiliselt põlluharijate ja karjakasvatajate tarbeks.

astrologdiag

Tiibeti astroloogia jaguneb kolmeks eraldi osaks:

1. sKar-rTzis – astronoomia; planeetide ja tähtede ning nädalate, kuude ja aastaaegade iseärasuste uurimine;

2. Byung-rTzis või Nag-rTzis – horoskoobid (tuleviku, meie elude jms ennustused), elementide astroloogia (vanim osa, pärineb bönist üle 4 tuhande aaasta tagasi);

3. dbYangs-`Tshar – sügavuti peenenergiate ja planeetidelt tuleva energeetilise mõjutamise uurimine. On salajane õpetus ja seotud nii mineviku, oleviku kui tulevikuga. Shiva Sarodhaya Tantra (tekst 12. sajandist 4 peatükiga).

Tiibetis on astroloogia ja meditsiin koos eksisteerinud tuhandeid aastaid, nad on lahutamatud. Koos tuntakse neid kui “ravimise kunste”. Tõeline ja edukas ravitseja tiibeti traditsioonis on õppinud nii meditsiini kui astroloogiat, kuna keha on mõjutatav nii seest- kui väljastpoolt. Astroloogia ja meditsiin saavad kokku Kalachakra Tantras, mis tõlgiti sanskriti keelest tiibeti keelde 1027. a Gyijo Lotsawa Dawai Woseri poolt. See tantra koosneb 3 osast: väline (s.o tiibeti astroloogia), sisemine ja salajane.

Kalachakra (Ajaratas) on tegelikult tiibeti budistlik jumalus, kes esindab üht valgustunud meele aspekti. Kalachakra pühitsus (wong-khor) oli väga salajane rituaal vanas Tiibetis. See kestab 12 päeva ning päädib jumaluse liivamandala näitamisega. Mandalat kasutatakse visualiseerimaks meditatsioonis astmeid valgustatusele. Seal on 722 jumalust (Kalachakra manifestatsioonid). Kalachakra koos oma kaaslanna Vishvamataga (Kõige Ema) sümboliseerivad tarkuse ja kaastunde ühinemist, mis ongi täielik valgustumine. Tänapäeval annab Tema Pühadus Dalai Laama Kalachakra pühitsust ka Läänemaailmas.

Tiibeti allikad väidavad, et India ei ole Kalachakra süsteemi kodumaa. See süsteem olevat jõudnud Indiasse umbes 60 aaastat enne sealt Tiibetisse toomist saladuslikult Shambala-nimeliselt maalt.

kalachakra1

Tiibeti meditsiini kaks kõige põhilisemat teksti – Neli Tantrat (rGyud bZhi) ja Kalachakra Tantra väidavad mõlemad, et kõige aluseks on elemendid, ent väikese erinevusega. Meditsiinis on kasutusel ruum (Namkha), tuul (rLung), tuli (Me), vesi (Chu) ja maa (Sa); astroloogias puu (Shing), tuli (Me), metall (lCag), vesi (Chu) ja maa (Sa). Õhul ja puul öeldakse olevat omadus liikuda, ruum ja metall tähistavad mõlemad tühjust. Tegelikult on astroloogilised elemendid ehk energiad (Kham) jämedakoelisemad kui 5 meditsiinis kasutatavat elementi (Jung-wa). Energiate süsteemi kasutatakse tiibet pulsidiagnostikas, astroloogias ja hiina meditsiinis. Neid kahte süsteemi omavahel kokku panna ei saa.

Tiibeti astroloogia kohaselt ei saa inimese elu alguse mitte sünnihetkest, vaid 9 kuud varem, mil teadvus siseneb emaüska. Sündides loetakse laps juba aastavanune olevat. Ehkki astroloogilisest vaatekohast on sünni kuu, kuupäev ja kellaaeg tähtsad, sünnipäevi Tiibetis siiski ei tähistata. Inimese vanus muutub Losariga (tiibeti uus aasta), mis on suur püha kõigile.

Tavaliselt viivad tiibetlased lapse astroloogi juurde siis, kui see saab kahe–kolme aastaseks. Siis saadakse nõuandeid lapse tuleviku ja elukutsevaliku osas – kas temast saab munk, karjus, kunstnik, ärimees vm.

Tiibetlased usuvad väga tõsiselt astroloogiasse ja usaldavad ning järgivad täielikult astroloogi nõuandeid ning ennustusi. Astroloogiga konsulteeritakse lapse sündides, abiellumisel, surma aja teadasaamiseks ja ennustusteks järgmise elu kohta. Samuti millal võib lapsel esimest korda juukseid lõigata, kuidas ebasoodsatel aegadel või pereliikme surma korral käituda.

Elementide astroloogia kasutab 3 liiki sümboleid: 8 parkhat ehk trigrammi, 9 sMewat ehk maagilist numbrit ja 12 loomamärki. Neid omakorda kombineeritakse 5 elemendiga.

Parkhad on vanimad astroloogilised sümbolid; sMewad ja loomamärgid põhinevad parkhadel. Parkhad sümboliseerivad kasvamise ja kahanemise tsüklit, mis valitseb nii välismaailmas kui inimese sisemuses. See on kindel tsükkel kus, kui elemendid on harmoonias, toimub kasvamine ja harmoonia puudumisel kahanemine kuni lahustumiseni välja. Trigrammid on pärit iidsest böni kultuurist.

Astroloog kasutab sünniparkhat ütlemaks inimesele tiibeti nime, milliseid kive ja milliseid värve oleks tal hea kanda, jm. Igaaastaselt on parkhad juhtnöörid, milliseid rituaale sooritada, milliseid jumalusi tuleks lepitada, et elu toimiks vaimude ja jumalustega harmoonias. Sinu parkha seletab, miks sa oled näiteks teatud inimesega konfliktis. Võimalik, et teie parkhadomavahel ei sobi. Samuti annab ta nõu, milliseid tegevusi ei tasuks ette võtta. Näiteks hoolitse oma tervise eest. Kui sa teed aiatöid ja kaevad maad, häirid sa maajumalusi, kes on sinu käesoleva aasta parkhaga seotud. Tulemuseks kannatad teatud tervisehäirete käes.

Elementide astroloogia võeti Tiibetis üle böni usust, ent kuna ametlikult böni ei soositud, siis hakati väitma, et osa süsteemist pärineb Indiast, osa koguni Hiinast. Ometi on selles süsteemis palju sellist, mis on unikaalne just Tiibetile ja mida ei leidu kusagil mujal. Need teadmised väideti pärinevat ajalooliselt isikult Kongtse Phrulgyi rGyalpolt, keda budistid hiljem tunnistasid Manjushri (Tarkuse bodhisattva) kehastuseks. Kuna ta sündis aga 600 aastat enne Shakyamuni Buddhat, siis oli teda raske budistiks nimetada. Seepärast ei väidetud, et ta oli budist, ent ei tunnistatud ka seda, et ta oli bönpa.

Böni legend maailma loomisest (parkhade päritolust):

elementide puhtad osad ilmusid ruumina;

elementide ebapuhtad osad ilmusid maana;

kerkis mägi ühendamaks ruumi ja maad;

tekkis tuul mäe kivistest orgudest;

tuule liikumise läbi loodi tuli;

tuule ja tule kohtumine kutsus välja vihma;

tekkis puu tuule, tule, vee ja maa koostoimel.

Seda protsessi ja ühtlasi ka välismaailma sümboliseerib kuldne kilpkonn, kelle pea on suunatud lõunasse.

Tiibetis võeti 60-aastase tsükliga ajaarvamissüsteem kasutusele 11. sajandi algul. I tsükli esimene aasta vastab meie kalendri aastale 1027. Tsüklis esineb iga elemendi nimetus kaks korda (esimene mees- ja teine naisaasta) ning iga looma nimetus üks kord järjest. Tsükli teoreetiliseks algusaastaks loetakse Puu-Hiire aastat, et aga tiibetlased võtsid tsükli omaks Tule-Jänese aastal, s.o kolm aastat hiljem, siis peavad nad seda algusaastaks.

Nädalad on tiibeti kalendris samuti 7-päevased. Igale päevale vastab oma element ja taevakeha, mida kujutatakse kindla sümbolina. Nädalapäevadest esmaspäeva ja neljapäeva loetakse heaks, pühapäeva ja teisipäeva ebasoodsaks ning kolmapäeva ja laupäeva heaks saamiseks, mitte andmiseks.

nädalapäev

element

sümbol

planeet

Esmaspäev

vesi

kuu

Kuu

Teisipäev

tuli

silm

Marss

Kolmapäev

vesi

käsi

Merkuur

Neljapäev

puu/tuul

puust phurba

Jupiter

Reede

metall

oda/kolmhark

Veenus

Laupäev

maa

peenis

Saturn

Pühapäev

tuli

päike

Päike


12 loomaaasta üldiseloomustus

ROTT

 • mõtleb palju tulevikule

 • kaldub loomult kalkusele/karmusele

 • negatiivne mõtlemine

 • pidevalt tegevuses oma mõtetega, eriti öösel

 • vahel väga õnnelik (sel perioodil on vaimne praktika edukas)

 • õnnelikel aegadel võivad teised takistusi põhjustada

 • ei arvusta/mõista kohut võõraste üle – ainult pereliikmed, abikaasa, jm

 • liigne lobisemine ja keelepeks

 • ei ole eriti suuremeelne ega helde

 • keskendub väikestele ülesannetele, ei võta ette suuri asju

 • palju mõtetut lobisemist ja sihipäratut tegutsemist

PÜHVEL

 • meel väga selge, sügav, tugev

 • väga tugev, kinnine – nagu kivi; ei kuula ega arvesta nõuannetega

 • armastab magada

 • väljanägemiselt korratu

 • jäärapäine – raske ümber veenda, millekski sundida

 • ei ole eriti motiveeritud – ei tööta ega mõtle palju

 • sarkastiline vastuseks palvele teha tööd

 • alalõpmata hilineb, lükkab asju edasi – kaldub laiskusele

 • omab sisemist tarkust, ent ei kasuta seda konstruktiivselt

 • armastab toite ja söömist

 • meeldib puhata, nagu lehm külili keerata

TIIGER

 • heroilise loomusega

 • hea tarkus

 • suur ego

 • tugevad tunded

 • armastab kõvasti perekonda

 • väga hea käitumine ja esinemisviis

 • mõjuv kõne – selge, konkreetne, tähendusrikas

 • palju meeli – meel muutub tihti

 • armastab osta-müüa (kaupmees, ärimees)

 • armastab hasart- ja õnnemänge, täringumänge

KASS

 • enesekeskne, ei mõtle palju teistele, välismaailmale

 • suur armastus isa vastu

 • ei armasta ema – ei usu tema võimekusse aidata, toetada

 • alandlik, lihtne inimene, ei vaja omandit; kui kõht täis, siis on rahulolev

 • vajab kohest tänu, vaevatasu, heakskiitu – ei mõtle tulevikule

 • väike isu

 • osav, kaval

 • andekas

 • temperament karm/kalk

 • näib õnnelikuna, kõne on rõõmus, ent tihti on see vaid väline näitemäng

 • probleeme hammastega, kurguvalusid

 • kalduvus vee-elemendi haigustele

DRAAKON

 • ei ole tugev

 • aus, ei valeta

 • ei saa kuulsaks

 • ettevõtmistes pingutab vahelduva eduga, puudub püsivus

 • aeg-ajalt edukas, ent raiskab võimalusi

 • viha lühike, põleb kiirelt läbi ja unustab kiirelt

 • hea süda

 • tugev hääl

 • kergeusklik – jääb teiste juttu kergesti uskuma

 • alandlik

 • vähe haigusi, ent kui neid esineb, siis on need problemaatilised

MADU

 • loomult kuri

 • pikk viha

 • viha sütitab meele, paneb põlema omaenda raevust

 • tugev isiksus – keha, meel, iseloom, jne

 • kui ta ise ennast ei kahjusta, siis teised teda kahjustada ei saa

 • tugeva suuga – kõne terav, tihti raiuv või järsk

 • “must meel” – kalduvus negatiivsele mõtlemisele

 • tahab teha kõike omamoodi – ei nõustu kergelt teistega

 • kergemad mao ja maksa probleemid

 • suur patt

HOBUNE

 • “nagu ime” – väga hea inimene

 • töökas, usin, hoolas

 • ka tuhat halba asja ei saa teda kahjustada

 • keskiga väga õnnelik, väga hea aeg

 • armastab kuulata teiste jutte, uudiseid

 • meeldivad hobused, autod, mootorrattad jm kiirelt liikuvad esemed

 • armastab reisida

 • naudib mänge, mängimist

 • aitab teisi inimesi, eriti tööasjus

 • tugev kõne – väga hea ja selge

 • magab vähe

 • üldiselt on elu tasakaalutu – kas äärmuslikult üles või alla

KITS

 • ei räägi liiga palju

 • ei oma sisemist tarkust

 • tavaliselt kõhn

 • armastab süüa

 • ei saa teisi ei kahjustada ega abistada – ei aita ega takista

 • “valge meel” – väga hea, lahke, positiivne mõtlemine

 • väga vaikne inimene

 • ei ole toimekas – olekult lõdvestunud ja aeglane, laisk

 • armastab maakohti, põllumajandust, taimekasvatust

 • väga avatud meelega – ei ole konservatiivne

 • palju nn söögisõpru –s.o inimesi, kellega ta koos sööb, ent ei ole vaimseid sõpru, sügavat sõprust.

AHV

 • lühikese vihaga – äkitselt lahvatab ja kohe vaibub

 • meel sisemiselt väga arukas, mis ei pea aga väliselt tingimata näha olema

 • vähe jutukas

 • keha kerge ja aktiivne

 • meel ei ole tugev – kergesti hirmutatav

 • meel muutub kergesti nagu tuule käes liikuv rohi

 • veidi plaanitu, sihipäratu – võtab ilma läbi kaalumata asju ette

 • armastab mängida, vaba aega

 • kõne muutlik – lausub palju erinevaid, vastukäivaid asju

 • vahel valetab

 • näib väga puhtana, ent mitte just hügieeni kohapealt

 • teeb palju plaane

 • suur ego

KUKK

 • pärandused ei aita, kaotab kõik

 • suur ego

 • liigselt mõtetut loba

 • suur, tugev iha, kiindumus

 • väga sotsiaalne tüüp – pidevalt leiab uusi sõpru

 • mõnedest sõpradest saavad vaenlased

 • usub oma sõpradesse

 • armastab puhtust ja korda nii iseendas kui oma ümbruses

 • magab vähe

 • ei ole hästi teadlik toimuvast – teeb asju “pimedalt”, mõtlemata, teadvustamata

 • tavaline olek naeratav

 • jõukas – raha tuleb

 • pidevalt end korrastav – väga mures oma väljanägemise pärast

 • ei oma erilist tarkust

KOER

 • suur ego

 • keskmine viha

 • ei armasta omasid ega võõraid

 • kui tahab midagi ette võtta, siis ei saa keegi teda peatada – väga otsusekindel

 • ei oma salajast vara

 • vähe kahetsust/meeleparandust seoses elustiili, möödunud tegudega

 • kalduvus rahutusele ja tervisehäiretele – meel kütab end üles ja tuli sööb teda ennast

 • armastab liha

 • kiire kõnnak

 • suur iha

 • armastab väga reisida

 • üldiselt on meel ja loomus hea

 • kaotusi kannab väga hästi (seoses mõne halva sündmusega)

 • haritud inimesed armastavad neid

SIGA

 • ei oma tarkust, ent üldine vaimne selgus

 • armastab valikuta kõike süüa

 • temast tuleks hea joogi, sest ta silmis on kõik võrdsed nagu Milarepalgi

 • töökas, aeglane, püsiv, järjekindel töös

 • vähe sõpru

 • elus puudub eesmärk

 • pidev iha, soov millegi järele

 • keskmine jõukus

 • ei ole aus – valetab palju

 • heale vastab hea ja halvale halvaga

 • pidev halvakspanu

 • “must meel” – kalduvus negatiivsele mõtlemisele