logo300Armsad Eesti Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Akadeemia (ETTMA) õpilased, õpetajad ja sõbrad!

Hinnalise tiibeti traditsioonilise meditsiini (TTM) pärimuse säilitamiseks ja õpetuse paremaks jagamiseks on vaja sanghat (õpetuse järgijaid), kes on huvitatud nii osalemisest ETTMA töös kui saama osa hüvedest, mida liikmelisus endaga kaasa toob. Meil on väärtuslik koolimaja Välustes, juba kümneaastane Kunye massaaži ja TTM kursuste korraldamise ja õpetamise ning Juthok Ninghtiki praktiseerimise kogemust. Paljud toredad inimesed on panustanud oma aega ja jõudu selleks, et Eestis oleks võimalik saada rahvusvahelistele koolitusstandarditele vastavat Tiibeti meditsiini haridust. Ligi 200 inimest on Eestis ühel või teisel moel olnud seotud ETTMA-ga.

Selleks, et mittetulundusühing ETTMA saaks käia ajaga kaasas ning toimida MTÜ-le omaselt, on vaja vormistada liikmelisus.

ETTMA patrooniks ja vaimseks juhiks on Dr. Nida Chenagtsang ja ETTMA juhtorganiks on juhatus. Hetkel on juhatus kaheliikmeline, sinna kuuluvad ja Drukmo Gyal ja Olev Poolamets. ETTMA juhatuse esimees ja peakoordinaator on Drukmo Gyal.

ETTMA  liikmelisus:

Auliikmed – auliikme staatus antakse isikule, kes oma tegevusega on väga suurel määral toetanud ETTMA tegevust. ETTMA liikmetel on võimalus esitada auliikme kandidaat ja juhatus kinnitab selle oma otsusega. Hetkel on ETTMA auliikmed Dr. Nida Chenagtsang ja Anu Rootalu.

Tegevliikmed kohustuvad maksma liikmemaksu kord aastas ja osalevad ETTMA töös ning üldkoosolekul. Tegevliikmele kehtib soodustus 10% kursustelt ja ritriitidelt ning vastavalt tööpanusele on võimalus saada lisasoodustust majutuselt, üksikritriitidelt ning saada muid hüvesid, mille määrab juhatus.

Toetajaliikmeks on isik, kes toetab  ETTMA-d oma tegevusega. Toetajaliikme saamise kord ja staatus otsustatakse ETTMA liikmete esimesel üldkoosolekul.

Ühingu liikmeks vastuvôtmist võib taotleda eraisik, juriidiline ettevõte või ühing, kes soovib arendada ETTMA eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja tunnistab käesolevat põhikirja.

Liikmeks astumiseks tuleb täita vastav ankeet ETTMA kodulehel. Juhatus annab teada hiljemalt 7. tööpäeva jooksul kirjalikult e-maili teel liikmeks vastuvõtmise otsusest. Liikmeks saamise korra määrab ETTMA põhikiri.

ETTMA ühekordseks sisseastumismaksuks 10 eurot ja aastamaksuks 25 eurot.
Summa tuleb tasuda ETTMA arveldusarvele SEB a/a EE601010220215443222, kirjutades selgituseks “aastanumber (nt 2019) liikmemaks” ja liikme nimi. Aastamaksu tuleb tasuda igal aastal.

Aastamaksu saab võrdsustada 10 töötunniga vabatahtlikuna MTÜ heaks. Liikmemaks peab olema tasutud või sellele vastavad töötunnid sooritatud kalendriaasta jooksul hiljemalt 31. detsembriks. Kui 1. jaanuari seisuga on
liikmemaks tasumata, kaotab isik õiguse liikme soodustustele ja õigustele ning ETTMA korraline üldkoosolek võtab õiguse arvata isik vastavalt põhikirja punktile 3.6. Ühingu liikmestaatusest välja.

MTÜ Eesti Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Akadeemia
Väluste Küla, Tarvastu vald, Viljandi Maakond 69704

Olev Poolamets
Tel/ phone: +372 53318009
Drukmo Gyal Dakini
Tel/ phone: +372 58981822
attmestonia@gmail.com
http://www.attmestonia.ee