ÕPPIJALE

Õppijale suunatud rubriik sisaldab akadeemia õpilasele vajalikku informatsiooni.

Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini(TTM )Baasõpe

Õppevorm – tsükliõpe

Õppetöö toimub reeglina 5-6 päevaste teoreetilise õppetsüklitena (kui on õppejõud Tiibetist ja õpetab teoreetilist ning praktilist osa koos, siis 10 päevaste õppetsüklitena ) 4 korda aastas. Lisaks poolaastas üks 3 päevane õppetsükkel, kus õpitakse TTM teraapiaid.

Õppemaht

Sissejuhatus TTM õppesse 4 h
TTM teoreetiline õpe 700 h
TTM valik ained  186 h
TTM teraapiate praktiline õpe 200 h
TTM kliiniline praktika Amdos või Nepaalis Sowa Rigpa Kolledžis 100 h
Eksamid 100
Lõputöö 100
Kokku  TTM õppemaht 1400 h

Neile kes ei oma läänemeditsiini haridust lisandub läänemeditsiini õpe 360 akadeemilise tunni ulatuses.

Õppekava edukalt läbinule väljastatakse kooli lõputunnistus, mis annab õiguse Täiendmeditsiini ja loodusravi terapeut spetsialiseerumisega Tiibeti  loodusterapeudi kutseeksami sooritamiseks.

Õppemaksu on võimalik maksta järgnevalt:

Õppemaks 4 a. tsükliõppes alustanud kursuslastel.

Aastane õppemaks ühekordse maksena.
Poolaasta maksena 2 x aastas.
Kursuste kaupa makstes.

ETTMA liikmetele 7% soodustus.

Õppemaksule lisandub majutuse ja toitlustuse hind.

ETTMA tegevliikmetele on kursus ja majutus soodushinnaga vastavalt tööpanusele ja juhatuse otsusele. Poolaasta hind ja kursuse soodustus lepitakse kokku iga poolaasta algul.

Tegevliige on liige, kes aitab aktiivselt kaasa ETTMA ja Sorig Khang Eesti Väluste TTM Kooli töö korraldamisel.